Hao123

Hao123 Games

Topic

talking tom

Talking Tom Cat 3

loading 0%
Play

Talking Tom Cat 3 Giới thiệu

The third series of Talking Tom Cat which is even more amazing. Tom cat and his friend Ben are hosting a program together, and you can open your video to play with them together! Both Tom and Ben will respond to your touch and repeat everything that you say with a funny voice. You can pet their ears, poke their paws and hit their furs. Compared with the second version of Talking Tom Cat, the third version is more interesting and will you even more pleasure!

  • Talking Tom Cat 3 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu