Hao123

Hao123 Games

Strategi

Plants vs. Zombies

loading 0%
Play

Plants vs. Zombies Giới thiệu

Zombies are invading your home and are after your brains! Thankfully, you have your arsenal of plants to defend you in Plants vs. Zombies! Armed with a garden full of peashooters, melon-paults, and cherry bombs, you`ll need to think fast, and plant faster, to stop the different types of zombies dead in their tracks. Obstacles like a setting sun, creeping fog, and a swimming pool add to the challenge and make sure the fun never dies in this addicting Action/Strategy game!

Game hay

Game tương tự

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu