Hao123

Hao123 Games

Aksi

Permainan Pertempuran di Megaville

Permainan Pertempuran di Megaville

loading 0%
Play

Permainan Pertempuran di Megaville Giới thiệu

Bertempurlah melawan karakter anime gila! Permainan Kung Fu retro ini berfitur aksi bergaya Mortal Kombat. Pilih petarung Anda dari karakter seperti Bell, Blossom, dan Bubbles. Lalu, keluarkan serangan spesial dalam pertempuran. Bertarunglah dalam berbagai modus melawan komputer atau teman-teman Anda!Pertempuran di Megaville merupakan salah satu permainan kung fu pilihan kami.

  • Permainan Pertempuran di Megaville Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu