Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Pembangun Carcassonne

Permainan Pembangun Carcassonne

loading 0%
Play

Permainan Pembangun Carcassonne Giới thiệu

Bangun kerajaan baru di Carcassonne! Anda akan ditantang untuk menaruh ubin satu per satu ketika menyatukan kerajaan Anda. Bermainlah melawan anggota kerajaan lain, dan perbesar tanah ke segala arah. Perluas wilayah, rencanakan gerakan Anda dengan hati-hati, dan kembangkan seluruh desa! Pembangun Carcassonne merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Pembangun Carcassonne Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu