Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Hari

loading 0%
Play

Permainan Hari Giới thiệu

Bertempurlah melawan anak-anak lain dalam permainan kartu berstrategi! Tujuannya adalah mengumpulkan jumlah kartu yang lebih tinggi daripada lawan Anda. Ketika Anda menang, Anda bisa menambahkan barisan perang orang yang kalah pada tumpukan Anda. Jauhi pohon-pohon yang dijaga! Hari merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Hari Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu