Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Gerombolan Zombi Inggris

Permainan Gerombolan Zombi Inggris

loading 0%
Play

Permainan Gerombolan Zombi Inggris Giới thiệu

Tembak gerombolan zombi yang buta huruf! Ledakkan mayat hidup yang merusak bahasa Inggris dengan gelembung pembicaraan mereka yang melantur. Jika Anda tidak yakin akan sebuah kesalahan berbicara, cukup letuskan balon percakapan, dan biarkan makhluk gentayangan ini pergi. Zombi yang brengsek layak menerima goncangan tembakan api ekstra! Gerombolan Zombi Inggris merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Gerombolan Zombi Inggris Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu