Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Pertanian Zombi

Permainan Pertanian Zombi

loading 0%
Play

Permainan Pertanian Zombi Giới thiệu

Bantu segerombolan zombi menyerang manusia, dan kuasai dunia! Anda akan ditantang untuk mengunjungi berbagai kota dan menulari penduduknya dengan virus zombi. Daerah perkotaan cenderung menyebabkan lebih banyak korban zombi daripada tempat lain. Kembangkan strategi yang tajam untuk keberhasilan yang mematikan! Pertanian Zombi merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Pertanian Zombi Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu