Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Pertahanan Planet: G10

Permainan Pertahanan Planet: G10

loading 0%
Play

Permainan Pertahanan Planet: G10 Giới thiệu

Bangun menara untuk menggulingkan musuh Anda dan mencuri wilayah mereka! Jagalah area Anda sendiri melawan serangan balasan dan usaha untuk menerobos pangkalan Anda. Anda harus memikirkan unsur penyerangan dan pertahanan untuk mengembangkan strategi yang paling baik. Berantas musuh Anda untuk mengendalikan seluruh peta! Pertahanan Planet: G10 merupakan salah satu permainan rts pilihan kami.

  • Permainan Pertahanan Planet: G10 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu