Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Perang Naga

loading 0%
Play

Permainan Perang Naga Giới thiệu

Bebaskan kerajaan mulia Anda, Long Di, dari Kekuatan Gelap! Tembus langit sepenuh tenaga dengan pasukan naga biru Anda. Tugas Anda adalah menggulingkan Raja Lama dan menjadi penguasa yang baru. Kalahkan legiunan tentaranya yang terbang tinggi! Perang Naga merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Perang Naga Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu