Hao123

Hao123 Games

Strategi

Permainan Pertempuran Manusialien 2

Permainan Pertempuran Manusialien 2

loading 0%
Play

Permainan Pertempuran Manusialien 2 Giới thiệu

Tentukan apakah Anda akan melindungi manusia atau alien dari oposisi! Jika Anda membela ras dari dunia lain, Anda akan mempertahankan benteng dari manusia yang kejam. Jika Anda memilih untuk bertempur demi Homo sapiens, Anda harus melindungi dunia dari para mutan yang berkembang pesat. Gunakan peningkatan di antara setiap pertempuran! Pertempuran Manusialien 2 merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Pertempuran Manusialien 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu