Hao123

Hao123 Games

Petualangan

Permainan Perang Nano 2

loading 0%
Play

Permainan Perang Nano 2 Giới thiệu

Masuki dunia nanoskopik, dan lawan serbuan organisme! Kontrol sel-sel kecil dalam tubuh manusia. Lindungi tuan rumah, dan bela melawan sel-sel merah jahat. Tangkap setiap organisme yang menyerbu, dan ubah menjadi sel biru. Pertahankan kesehatan positif, dan hapus segala kejahatan!Perang Nano 2 merupakan salah satu permainan strategi pilihan kami.

  • Permainan Perang Nano 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu