Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

3 Slices Hacked

loading 0%
Play

3 Slices Hacked Giới thiệu

3 Slices Hacked - Unlimited slices.
This is a cool physics puzzle platformer game where your mission is to get rid of as much red as possible. The only way you can do so is to slice the blocks and make them fall. The challenging bit is that you only can use three slices!

  • 3 Slices Hacked Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu