Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

Smiley Blast

loading 0%
Play

Smiley Blast Giới thiệu

Smiley Blast - Your target in this game is to clear all the smileys from the scene using the smileys available in the inventory palette.Arrange the smileys and create different combination's to clear them. The smileys gets exploded in a combination of 3. When certain smileys blast, you can see that the nearby smileys shift to their neighboring smileys, resulting in a new blast.Use this behavior to create chain reactions.

  • Smiley Blast Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu