Hao123

Hao123 Games

Balapan

High Speed Takedown

loading 0%
Play

High Speed Takedown Giới thiệu

High Speed Takedown - It's your first work day at the police and they've given you a hard task. You have to stop some illegal street racers. Make sure you stop all of them by shooting at them, dropping mines or dropping nail mats!

  • High Speed Takedown Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu