Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

Talking Tom Cat 2

loading 0%
Play

Talking Tom Cat 2 Giới thiệu

Talking Tom Cat 2 - Tom is your pet cat, that responds to your touch and repeats everything you say with a funny voice. You can pet him, poke him or grab his tail.
GameBox do not support microphone, you can play it at http://www.myhappygames.com/game/24043/Talking-Tom-Cat-2.html

  • Talking Tom Cat 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu