Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

Talking Santa

loading 0%
Play

Talking Santa Giới thiệu

Talking Santa - Talking Santa is coming! With many old friends like Tom cat and Dog ben! Can't wait to see what gifts they are taking for you? Unpack the packages by yourself! Speak loudly your Christmas wish to Santa and he'll repeat your wishes! Take photos with your talking friends!

  • Talking Santa Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu