Hao123

Hao123 Games

Teka-teki

Mars Massacre 3D

loading 0%
Play

Mars Massacre 3D Giới thiệu

Mars Massacre 3D - You must defend your base as your people try to escape.Shoot all the flying enemies that plans to bring you down but be careful because friendly units (blue) are also flying around.

  • Mars Massacre 3D Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu