Hao123

Hao123 Games

pertualangan

Fruit Ninja Kitchen War

loading 0%
Play

Fruit Ninja Kitchen War Giới thiệu

Today, you can get used to the role of a ninja - chef. In your hands is a knife, and before you will fly different things , you just need to cut fruits and vegetables ( to be cut , is enough to draw a knife on them with the mouse ) . If you do not get on edible objects , you will lose previously accumulated points.

  • Fruit Ninja Kitchen War Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu