Hao123

Hao123 Games

pertualangan

Fruit Slasher

loading 0%
Play

Fruit Slasher Giới thiệu

Do you like to drive on the screen invisible knife that cuts everything in half? If so, then you start to granulate is all the fruit, which is emitted by one, then several at once, and sometimes even a bunch, which gives you the opportunity to receive a combo player points, showing the level of your skill and craftsmanship. Hamsters do not have to cut.

  • Fruit Slasher Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu