Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Permainan Pertahanan Bad Pig

Permainan Pertahanan Bad Pig

loading 0%
Play

Permainan Pertahanan Bad Pig Giới thiệu

Bantu Bad Pig menggagalkan bergelombang-gelombang Angry Birds! Kawanan musuh berbulu yang kebingungan bertekad untuk menghancurkan nyawa babi yang menggerutu ini. Gunakan keahlian memanah Anda untuk memburu musuh terbang sebelum mereka menghancurkan Anda. Ledakkan peledak Anda secukupnya saja! Pertahanan Bad Pig merupakan salah satu permainan angry birds pilihan kami.

  • Permainan Pertahanan Bad Pig Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu