Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Permainan Angry Birds Bomb 2

Permainan Angry Birds Bomb 2

loading 0%
Play

Permainan Angry Birds Bomb 2 Giới thiệu

Ledakkan bom-bom burung untuk meledakkan semua babi yang jahat! Dalam permainan Angry Birds ini, Anda akan secara strategis menanam bom untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Tujuannya adalah meledakkan semua babi dengan sesedikit mungkin peledak. Cegah penjahat mencuri telur emas! Bom Angry Birds 2 merupakan salah satu permainan angry birds pilihan kami.

  • Permainan Angry Birds Bomb 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu