Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Permainan Angry Birds: Angkasa

Permainan Angry Birds: Angkasa

loading 0%
Play

Permainan Angry Birds: Angkasa Giới thiệu

Mainkan Angry Birds di luar angkasa! Angsuran yang disetujui NASA ini berfitur gravitasi antara planet yang menyerupai nyata. Dalam setiap tembakan, Anda harus bertanggung jawab atas tarikan benda alam semesta. Bawa permainan arkade ke tingkat berikutnya, dan gunakan burung Anda untuk melumatkan babi alien! Angry Birds: Angkasa merupakan salah satu permainan angry birds pilihan kami.

  • Permainan Angry Birds: Angkasa Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu