Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird Space Xmas

loading 0%
Play

Angry Bird Space Xmas Giới thiệu

Birds do not want to break all the barricades and kill all your enemies. This time, they just shoot at the gifts, trying to knock them off the platform as much as possible at a time. Number of birds - shells, as well as the number of gifts is constantly changing. Aim, choosing the level and angle of the line of a slingshot, as well as the extent of the shot.

  • Angry Bird Space Xmas Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu