Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird Space

loading 0%
Play

Angry Bird Space Giới thiệu

Angry Chicks Space War is: - Dynamic gameplay and simple controls; - Excellent graphics and funny heroes; - Arcade mode with increasing levels of complexity; - Several kinds of opponents, including flying at you meteorites; - Ability to restore the level of health (collect what's left of your enemies).

  • Angry Bird Space Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu