Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird Bejeweled

loading 0%
Play

Angry Bird Bejeweled Giới thiệu

The game given five species of birds from the game Agri Berds. They all scattered at random in the square. You need to combine them so that they become in a row and were one and the same "nationality" of birds. In the game, if a long time to do nothing, you will be prompted. Account goes on points and time.

  • Angry Bird Bejeweled Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu