Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Permainan Angry Birds Space

Permainan Angry Birds Space

loading 0%
Play

Permainan Angry Birds Space Giới thiệu

Luncurkan Angry Birds melalui angkasa untuk menghancurkan babi-babi yang jahat! Petualangan antar bintang ini menantang Anda untuk terbang melewati tingkat-tingkat dengan gravitasi nol. Anda dapat mengorbit di planet-planet terdekat untuk mencapai target-target yang sulit dijangkau. Gunakan burung pelacak untuk merusak struktur kayu dengan ketepatan yang sempurna! Angry Birds Angkasa merupakan salah satu permainan angry birds pilihan kami.

  • Permainan Angry Birds Space Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu