Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Permainan Burung Jelek: Musim 2

Permainan Burung Jelek: Musim 2

loading 0%
Play

Permainan Burung Jelek: Musim 2 Giới thiệu

Hancurkan struktur dan tikus dengan burung jelek Anda sendiri! Permainan peluncuran ini berfitur grafik lancar dan permainan Angry Birds. Di setiap tingkat, Anda akan ditantang untuk melumatkan setiap makhluk tikus. Timbulkan kerusakan total untuk mendapatkan tiga bintang!

  • Permainan Burung Jelek: Musim 2 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu