Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Birds Save the Eggs

Angry Birds Save the Eggs

loading 0%
Play

Angry Birds Save the Eggs Giới thiệu

This game is the need to closely monitor the eggs falling from above, and to substitute the mouse for them, not letting them down to the ground. In the game you will have only three lives, that is, if you give three balls to fall, the game will be over!

  • Angry Birds Save the Eggs Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu