Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Birds Space Bike

loading 0%
Play

Angry Birds Space Bike Giới thiệu

Angry birds have never driven a bike, because they are used to shoot at enemies with a slingshot, and do not push them. Well, nothing, because they have you and you simply help them to stay behind the wheel. Pick up speed, if you see that mountain in front, and push on the brakes when over the danger of birds. Flies and fly across the gap to the platform.

  • Angry Birds Space Bike Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu