Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird Pool

loading 0%
Play

Angry Bird Pool Giới thiệu

If you like the hit Angry Birds recent years and the pool - then this game is for you. It offers a pool table with six holes, fifteen balls, pigs (which you have to drive into the spike holes), and the main place of the ball - angry red bird. Get rid of svinyushek should as quickly as possible, then earn more points. You can change the angle of impact, the force of impact, and the point of the ball, which beat.

  • Angry Bird Pool Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu