Hao123

Hao123 Games

Topic

angry birds

Angry Bird Halloween

loading 0%
Play

Angry Bird Halloween Giới thiệu

This time, the evil pigs birds caught on Halloween and decided to spoil them this holiday. Birds need to destroy not only all the buildings, barricades, and pumpkins, which are symbols of the holiday. Enjoy game points and try to save the birds, achieving positive destruction, due to the minimum number of birds have launched - shells.

  • Angry Bird Halloween Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu