Hao123

Hao123 Games

Topic

Barbie Games

Barbie Cooking - Valentine Blanc Mange

Barbie Cooking - Valentine Blanc Mange

loading 0%
Play

Barbie Cooking - Valentine Blanc Mange Giới thiệu

Barbie's finally here with her delicious recipes! This time she'll teach us how to make an exquisite Valentine's Day cake, a typical "blancmange" covered with chocolate shavings to surprise your boyfriend on the day for lovers. Don't skip even one step!

  • Barbie Cooking - Valentine Blanc Mange Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu