Hao123

Hao123 Games

Topic

Barbie Games

Barbie for President

loading 0%
Play

Barbie for President Giới thiệu

Give Barbie a stylish and elegant fashionista look for her presidential campaign as president of her college student body playing Barbi for President facial beauty game! Beautify Barbie with facial beauty creams and masks, clean and professional make up and style her up with elegant outfits, jewelries and hairstyles. Help Barbie become the first fashion diva president of the USA with a fashionable presidential dressing code and make up. Enjoy Barbi for President facial beauty game!

  • Barbie for President Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu