Hao123

Hao123 Games

Aksi

The Desert Warrior

loading 0%
Play

The Desert Warrior Giới thiệu

Fun and addictive shooting game. Kill as many monsters as you can. Upgrade your skills and buy new weapons while traveling through exciting levels.

  • The Desert Warrior Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu