Hao123

Hao123 Games

Topic

Barbie Games

Barbie Dress For Party Dress Up

Barbie Dress For Party Dress Up

loading 0%
Play

Barbie Dress For Party Dress Up Giới thiệu

Cute Barbie is getting ready to go to a party. In this game help Barbie to get dressed up for the occasion,do her make-up with the wonderful options of different hairstyles and other make-ups available. Once the make up is completed you can dress up Barbie with the wide range of barbie dresses, earrings, necklaces, hair bands, party bags and shoes. After completing the dress up you can choose your favorite back drop for the party. Have a copy of the final design printed using the print option available in the final screen. Enjoy the game!!!

  • Barbie Dress For Party Dress Up Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu