Hao123

Hao123 Games

Topic

Barbie Games

Barbie Goes Snowboarding Dress Up

Barbie Goes Snowboarding Dress Up

loading 0%
Play

Barbie Goes Snowboarding Dress Up Giới thiệu

Barbie has come on a vacation to Switzerland and wants to go snowboarding. Dress Barbie with the appropriate dress and also do her makeup. Make her ready with all the accessories available in the game for snowboarding. Enjoy dressing up Barbie with this unique collection of dresses.

  • Barbie Goes Snowboarding Dress Up Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu