Hao123

Hao123 Games

Tembakan

Assault on Precinct 13

loading 0%
Play

Assault on Precinct 13 Giới thiệu

Shoot the black soldiers that appear in the doorway and windows. Don't let them take you out!

  • Assault on Precinct 13 Bình luận

Ngoài logo và icon Hao123 ra , các thông tin bao gồm nhưng không hạn chế như link liên kết, logo, hình ảnh, biểu tượng, icon mà trang web này cung cấp đều thuộc sở hữu của bên thứ ba, đồng thời không có sự ràng buộc nào với Hao123 dưới bất kỳ phương thức hoặc hình thức nào.

Powered by Baidu